Aktualności

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i studentów na wykład gościnny Prof. Piotra Stalmaszczyka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i studentów na wykład gościnny

Prof. Piotra Stalmaszczyka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego

28 maja o godz. 10.00 Zakład Języka Angielskiego serdecznie zaprasza nauczycieli i studentów na wykład gościnny Prof. Piotra Stalmaszczyka (Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki) zatytułowany:

The Generative Enterprise: From Formal Properties of Grammars to Biolinguistics.

Prof. Piotr Stalmaszczyk jest wybitnym językoznawcą, znawcą gramatyki generatywnej, dialektologii celto-angielskiej, lingwistyki formalnej i pragmatyki. To autor licznych prac z zakresu językoznawstwa angielskiego, teorii i filozofii języka, a także kontaktów językowych na Wyspach Brytyjskich. Kieruje Zakładem Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim.