Aktualności

Odszedł od nas Pan Profesor AlbertasSteponavičius (1934-2018), długoletni pracownik Katedry Neofilologii UwB

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas Pan Profesor AlbertasSteponavičius (1934-2018), długoletni pracownik Katedry Neofilologii UwB, znakomity badacz historii języka, promotor wielu prac licencjackich i magisterskich. Pozostanie we wdzięcznej pamięci kilku pokoleń studentów i współpracowników.