Aktualności

Dotyczy wyłącznie studentów Filologii angielskiej 1 i 2 roku studiów I stopnia

Dotyczy wyłącznie studentów Filologii  angielskiej 1 i 2 roku studiów
I stopnia

Zapisy na moduły z przedmiotu Język angielski – doskonalenie językowe  w
sem. letnim odbędą się w systemie USOS   w dniach 1-14 luty 2018  w g.
9.00-15.00. Studenta obowiązuje 1 moduł w semestrze.