Aktualności

Zakład Języka Angielskiego UwB oraz Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z językoznawstwem teoretycznym oraz językoznawstwem stosowanym.

Celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca i roli szeroko pojętej empirii w badaniach językoznawczych. Pragniemy skupić się różnorodnych wymiarach funkcjonowania języka oraz na sposobie, w jaki badania prowadzone przez językoznawców łączą się z najnowszymi osiągnięciami reprezentantów innych dziedzin i dyscyplin naukowych, między innymi przekładoznawstwa, kognitywistyki, filozofii, socjologii czy psychologii. Do udziału w konferencji zapraszamy zatem nie tylko językoznawców i metodyków nauczania języka angielskiego, ale także kognitywistów, przekładoznawców, socjologów, psychologów oraz filozofów. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A.
Konferencja otwiera cykl imprez organizowanych w ramach jubileuszu 50-lecia środowiska humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
dr Daniel Karczewski
dr Ewa Lewicka-Mroczek
dr Beata Piecychna
dr Agata Rozumko
dr Dorota Szymaniuk
dr Edyta Wajda