Aktualności

UWAGA I i II rok Filologii francuskiej

W rozkładzie zajęć został umieszczony tylko lektorat z języka angielskiego.

W sprawie terminu lektoratów z języka niemieckiego i języka rosyjskiego w semestrze zimowym 2017/2018 proszę skontaktować się ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 608.