Aktualności

Uwaga studenci II i III r I stopnia oraz II roku II stopnia!

Uwaga studenci II i III r I stopnia oraz II roku II stopnia!

 

W związku z koniecznością realizacji przez Państwa przedmiotów na innych kierunkach lub wydziałach, chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące przedmioty realizowane na naszym wydziale, na innych kierunkach. Zapisy będą się odbywały 3 października od godz. 8.30 w sekretariatach Instytutów:

 

I stopień:

(na filologii polskiej, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p.90)

 1. Literatura klasyczna – źródła kultury europejskiej (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I.
 2. Mitoznawstwo (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II.
 3. Literatura i piśmiennictwo regionu ( 3 ECTS) – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I.

 

(na filologii rosyjskiej, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 69)

1.Literatura powszechna (5 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I

2.Analiza dzieła literackiego (2 ECTS) – 25 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II

3.Historia Rosji (3 ECTS) –  30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I

4.Kultura Rosji (2 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. II

 

(na kulturoznawstwie, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 63)

 1. Socjologia kultury (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem.I
 2. Logika i semiotyka kultury (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. I
 3. Teatr i widowiska (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. I
 4. Kultura Podlasia (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. I
 5. Życie kulturalne (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. II
 6. Kulturowe konteksty historii literatury (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. IV
 7. Film w kulturze (3 ECTS) – 30 godz. zal. po sem. III
 8. Słowo w kulturze (3 ECTS) – 30 godz. zal. po sem. IV

 

 

II stopień:

(na filologii polskiej, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p.90)

 1. Warsztaty stylistyczne (2 ECTS) – 15 godz. ćwiczeń, zal. po sem. IV.
 2. Język obcy w zastosowaniach profesjonalnych (2 ECTS) – 14 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. III.

 

(na filologii rosyjskiej, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 69 )

1.Teoria tłumaczenia (2 ECTS) – 30 godz. wykładów, zaliczenie po sem. I

2.Metodologia przekładu (3 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zal. po sem. I

3.Tłumaczenie przysięgłe (2 ECTS) – 15 godz. ćwiczeń, zal. po sem. III

 

(na kulturoznawstwie,Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1p.63)

 1. Antropologia codzienności (4 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem.III
 2. Antropologiczne problemy w literaturze (4 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zal. po sem. III
 3. Interpretacja tekstów kultury (4 ECTS) – 30 godz. konwersatorium, zal. po sem. III.

 

 

Liczba miejsc na wszystkich oferowanych zajęciach jest ograniczona. Studenci mogą również zdecydować się na realizację przedmiotu na innym kierunku poza Wydziałem Filologicznym i udać się na inny Wydział. O podjętej decyzji należy powiadomić stosowny dziekanat.

 

Sprawę wyboru przedmiotu spoza kierunku studiów szczególnie studenci ostatnich lat powinni potraktować jako obligatoryjną. Bez otrzymania zaliczenia z również tego przedmiotu nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.