Materiał

III EDYCJA SZKOŁY PRAWA FRANCUSKIEGO

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
w roku akademickim 2017/2018
ma zaszczyt zaprosić
na
III EDYCJĘ
SZKOŁY PRAWA FRANCUSKIEGO
realizowaną przy udziale:
Université Paris X Nanterre,
Université de Nîmes,
Université Catholique de Louvain
PROGRAM SZKOŁY PRAWA FRANCUSKIEGO:
20 godzin
zajęć z prawniczego języka francuskiego
20 godzin
zajęć z poszczególnych gałęzi prawa francuskiego
łącznie
40 godzin
zajęć prowadzonych przez zaproszonych gości oraz pracowników Wydziału Prawa UwB
KOSZT UDZIAŁU – 200 zł
Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów i absolwentów wydziałów: Prawa, Ekonomii i Zarządzania, Filologii. Rekrutacja do10 października 2017 roku -poprzez wysłanie zgłoszenia (z podaniem imienia, nazwiska, nr tel.) na adres: prawofrancuskie@uwb.edu.pl