Aktualności

Studenci – uczniowie, spotkanie w UwB

Spotkanie studentów i uczniów

W czwartek 23 marca 2017 odbyło się spotkanie studentów Wydziału Filologicznego (FAH) z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku (klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim). Spotkanie prowadziły p. dr Sylwia Borowska-Szerszun, p. mgr Bożena Teleszewska oraz p. mgr Katarzyna Żukowska-Suchocka.

Wspólna gra na platformie internetowej Kahoot (w mieszanych parach student – uczeń) przełamała lody między gospodarzami i gośćmi. Zawodnicy odpowiadali na pytania związane z wiedzą kulturową o Zjednoczonym Królestwie i USA (liczyła się wiedza i refleks).

Studenci FAH odpowiadali też na pytania uczniów PG9 dotyczące kierunku studiów oraz różnych aspektów życia studenckiego. Goście zadawali pytania w języku angielskim oraz hiszpańskim.

Uczniowie PG9 zostali też oprowadzeni po budynku uczelni – zobaczyli między innymi laboratorium fonetyczne oraz aulę w budynku głównym.