Aktualności

PRAKTYKI ZAWODOWE – FA, FAH, FAR, FAN 1,2 i 3 rok

Istnieje możliwość zrealizowania obowiązkowych praktyk zawodowych lub wolontariatu w działającym w Białymstoku Stowarzyszeniu Szansa. Kontakt z tą lub podobnymi instytucjami może pomóc nie tylko w realizacji zaliczenia obowiązkowego przedmiotu, lecz też przynieść niezwykłą satysfakcję wynikającą z dawania potrzebującym. Czasem tak niewiele potrzeba, tu chodzi tylko o czas i odrobinę dobrej woli.
Stowarzyszenie Szansa funkcjonuje od 2002 roku. Realizuje środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i ich rodzin zagrożonych marginalizacją, skierowany do społeczności lokalnych osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza. Dzięki prowadzonym programom dzieci i ich rodziny mają szanse na rozwiązanie najistotniejszych problemów bez konieczności opuszczania swojego środowiska. Daje to nadzieję na zatrzymanie procesu degradacji rodzin i zniwelowanie rosnącej bariery pomiędzy naszymi młodymi podopiecznymi, a ich rówieśnikami z konstruktywnych środowisk.
Stowarzyszenie prowadzi cztery świetlice:

1. Placówka Wsparcia Dziennego Klub “Szansuś” ul. Barszczańska 6/1,2- dzieci w wieku 2,5-6 lat
2. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ul. Barszczańska 6/1,2- dzieci w wieku szkolnym
3. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ul. Barszczańska 10/23- dzieci w wieku 6-9 lat
4. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ul. Magnoliowa 4 – dzieci w wieku szkolnym

W świetlicach oferuje się wiele zajęć m.in: wyrównujące deficyty rozwojowe, emocjonalne, społeczne, edukacyjne, zajęcia służące nauce samodzielności, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, terapia pedagogiczna.
Dzieci spędzające czas w świetlicy mają zapewniony ciepły posiłek, wyjścia, obozy i wycieczki.

Podopiecznym oferuje się zarówno pomoc indywidualną jak i „odrabianki”(pomoc w lekcjach) podczas których potrzebne jest wparcie- w związku z tym Stowarzyszenie żywo zainteresowane jest współpracą ze studentami.
Małgorzata Suchodolska, członek Stowarzyszenia Szansa

Adres strony internetowej: www.szansabialystok.pl