Aktualności

Obowiązkowy przedmiot spoza kierunku studiów za 2 ECTS

Przypominamy, że przedmiot spoza kierunku studiów można realizować również w semestrze letnim.
Osoby z II r. II st. muszą go w tym roku zrealizować obligatoryjnie – inaczej nie zostaną dopuszczone do obrony.
Studenci z obecnego I i II r. I st oraz I r II st będą mogli uczęszczać na przedmiot spoza kierunku studiów również w kolejnym roku akademickim.