Aktualności

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku odbędzie się w niżej podanych terminach

• Język angielski stosowany, z hiszpańskim/Filologia anielska z niemieckim/Filologia francuska od podstaw odbędzie sie 24 listopada 2016 r. (czwartek) godz. 16.45 w Auli przy Pl. Uniwersyteckim 1

• II stopnia Filologia angielska i Filologia angielska z elementami translatoryki/Język francuski od podstaw z angielskim – profil tłumaczeniowy grupa 2 i 3 odbędzie się 1 grudnia 2016 r. g. 16.45
w Auli przy Pl. Uniwersyteckim 1

• Filologia angielska odbędzie się 8 grudnia 2016 r. g. 16.45 w Auli przy Pl. Uniwersyteckim 1

• Język francuski od podstaw z angielskim – profil tłumaczeniowy
grupa 1/ Język francuski (od podstaw), stosowany z hiszpańskim
Język angielski stosowany z jęz. rosyjskim odbędzie się 12 grudnia (poniedziałek) g. 16.45 sala 47 (parter) Pl. Uniwersytecki 1