Aktualności - archiwum

PNJA – I ROK FA, FAH, FAR

Wszystkie osoby, które uzyskają zaliczenie z przedmiotów z PNJA w sesji poprawkowej i zostaną dopuszczone do egzaminu z PNJA proszone są o zgłoszenie tego jak najszybciej do mgr A. Jelskiej-Cydzik (FA) lub mgr E. Feldman-Kołodziejuk (FAH i FAR).