Aktualności - archiwum

Ogólnopolska konferencja naukowa, 14-15 V 2015

W dniach 14–15 maja 2015 roku na Wydziale Filologicznym UwB (Plac Uniwersytecki 1) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa:

„Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi/trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne”

Konferencja organizowana jest przez Zakład Lingwodydaktyki (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB), Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UwB) oraz Zakład Języka Angielskiego (Instytut Neofilologii UwB).

Program konferencji (dokument PDF)